Stypendia dla zDolnych Ślązaków

161

Najzdolniejsi uczniowie z Dolnego Śląska mogą starać się o stypendia w XVI edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Są one fundowane przez Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych. Jak informują koordynatorzy programu, jest o co zabiegać, bo roczne stypendia mają wynieść od 2500 zł do 3500 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 12 września 2016 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla).

Szczegółowy opis zasad konkursu i wnioski można pobrać tutaj. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2016.

„zDolny Śląsk” ma znosić bariery w dostępie do oświaty i wspierać uzdolnioną młodzież, która mieszka na Dolnym Śląsku.W jego ramach pomoc otrzymało ponad 1000 młodych ludzi, a na ten cel wydatkowano ponad 1,2 mln zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here