Jak uczyć się matematyki w liceum?

5531

Matematyka zawsze była zmorą dla uczniów, jednak od momentu, gdy wprowadzono z tego przedmiotu obowiązkową maturę, sytuacja znacznie się skomplikowała. Pod koniec liceum trzeba bowiem wykazać się umiejętnościami, podsumowującymi całą naszą edukację. Warto więc dowiedzieć się, jak uczyć się matematyki w liceum, aby bez problemu poradzić sobie podczas egzaminu.

Zacznijmy od podstaw

Niestety dość często zdarza się taka sytuacja, iż uczeń idąc do liceum, ma już pewne zaległości z czasów gimnazjum. To sprawia, że z zajęć na zajęcia jest coraz gorzej, piętrzą się bowiem kolejne trudności. Matematyka jest nauką, gdzie ważne są różne powiązania. Pomiędzy rozmaitymi działami zachodzą przecież zależności, w związku z czym jeśli będziemy mieć braki w pewnej dziedzinie, to utrudni nam to opanowanie innych. Dlatego koniecznie należy zacząć od podstaw. Tabliczka mnożenia jednak to nie wszystko. Niezbędne jest też zapoznanie się ze wzorami skróconego mnożenia czy podstawowymi zasadami arytmetyki. Z zakresu geometrii, należy zaznajomić się z głównymi informacjami dotyczącymi figur. Nie róbmy jednak tego w sposób mechanicznych.

W przypadku nauk ścisłych
nie sprawdza się raczej
wkuwanie na pamięć.

Matematyka w liceum wymaga zrozumienia, gdyż tylko wtedy z łatwością będziemy łączyć różne jej działy i korzystać z poznanych wcześniej zasad. Dlatego też, gdy zapoznajemy się z nowymi prawami, to koniecznie musimy pojąć ich praktyczny wymiar. Spróbujmy przełożyć je na konkretne zadania, a na pewno staną się one jaśniejsze.

Metody pozwalające osiągnąć sukces

Niezmiernie istotny podczas nauczania jest dobry nauczyciel. Osoba ta ma bowiem za zadanie nie tylko zachęcić uczniów do tego trudnego przedmiotu, ale równocześnie powinna umiejętnie przedstawić materiał, który należy opanować. Szczególnie istotne jest ukazanie tutaj swoistej praktyczności. Matematyka należy bowiem do abstrakcyjnych nauk. Dobrze jest więc, gdy nauczyciel pokaże jakie ma ona zastosowanie w życiu codziennym. To sprawia bowiem, iż nawet trudne zagadnienia stają się znacznie bardziej przystępne.

Pamiętajmy jednak, że nie wystarczy jedynie dobry nauczyciel, aby opanować odpowiednio cały materiał. Równie istotne są działania samego ucznia. Matma w liceum bywa skomplikowana, w związku z czym należy poświęcić jej trochę czasu. Ważne jest zrozumienie przede wszystkim wszelkich zasad z dziedziny arytmetyki oraz geometrii. W dalszej kolejności należy opanować umiejętność rozwiązywania zadań, a nie uda nam się to, gdy nie spróbujemy samodzielnie przejść kolejnych ich etapów.

Nauka matematyki w domu

Poświęcenie czasu na naukę ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala na właściwe opanowanie nabytych umiejętności. Istnieje kilka metod (http://mpotega.pl/wiecej-o-matematyce/131-matematyka-w-liceum-jak-skutecznie-jej-uczy%C4%87), które ułatwią nam zaznajomienie się z nowym materiałem. Zawsze zaczynajmy od przeczytania teorii i wypisania najważniejszych wzorów związanych z danym działem. Dopiero w dalszej kolejności należy przejść do rozwiązywania zadań. Tutaj zaczyna się od łatwiejszych, które pozwolą na zrozumienie działania określonej zasady. Dopiero później próbujmy rozwiązywać problemy bardziej złożone. Ważne jest, aby na początku robić to całkowicie samodzielnie. Dopiero gdy nie radzimy sobie z rozwiązaniem danego zadania, to skorzystajmy z pomocy. Przeanalizujmy później określony tok myślenia i spróbujmy jeszcze raz zrobić zadanie samodzielnie. Bardzo istotne jest regularne powtarzanie materiału, albowiem od tego w dużym stopniu będą zależały efekty nasze nauki. Im więcej czasu poświęcimy na próbę zrozumienia tematu, tym lepiej go opanujemy.

Pamiętajmy, żeby w szczególności jak najczęściej
rozwiązywać zadania.

Praktycznie działanie jest tutaj bowiem podstawą.

Największą przeszkodą w zrozumieniu zasad matematyki są braki w edukacji, a także negatywne podejście do tego przedmiotu.

Jak być dobrym z matematyki?

Przede wszystkim nie należy jej się bać, tylko trzeba spróbować zrozumieć podstawowe zasady. Jeśli opanujemy je w wystarczającym stopniu, to znacznie łatwiej będzie nam później przebrnąć przez trudniejsze działy. Matematyka jest logiczna i dlatego największy nacisk należy postawić na naukę określonych sposobów wnioskowania.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here