GOPS w Zawoni oferuje pracę

635

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni szuka pracownika na stanowisku: asystent rodziny. Do jego zadań będzie należało m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wychowawczych i psychologicznych a także wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR  NA ASYSTENTA RODZINY”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni -na parterze budynku w pokoju 03 lub pocztą papierową-listem na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia w terminie do dnia  19  września  2016 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Zawoni.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here