Dziś sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie

312

Na wtorek 27 września na godz. 13 zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Obrady odbędą się w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie. Projekty 13 uchwał, na którymi będą głosować radni znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Jak czytamy, radni będą między innymi debatować nad zmianami w budżecie, przekształceniem ZGK w spółkę prawa handlowego, zmieniać plany zagospodarowania. Będą także głosować nad zaproszeniem 4 rodzin w ramach repatriacji, do osiedlenia się na terenie gminy Żmigród. Radni będą także omawiać uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Radziądzu i w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here