Oborniccy radni będą obradować w najbliższy czwartek

207

W czwartek 25 sierpnia, o godz. 17, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śl. W programie sesji znajdują się między innymi uchwały dotyczące podjęcia zmian w budżecie, przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa. Radni rozpatrzą także skargę na działalność burmistrza Obornik Śl. W tym przypadku chodzi o skargę państwa Sierocińskich, którzy zaskarżyli decyzję o wypowiedzeniu im umowy dzierżawy ziemi, na której uprawiali chryzantemy (o sprawie pisaliśmy kilka tygodni temu).

Ponieważ sesja będzie miała charakter sesji zwyczajnej, radni będą mogli składać interpelacje i wnioski i zadawać pytania burmistrzowi i urzędnikom. Warto przyjść, aby dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w gminie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here