Konstrukcja dachu według nowych przepisów budowlanych

1832

Od 2014 roku zostały podwyższone wymagania dotyczące energooszczędności domu jednorodzinnego. W związku z tym każdy nowo powstały dom powinien posiadać optymalną konstrukcję, która pozwoli zwiększyć oszczędność energii.

Jeśli dach ma być ciepły i szczelny powinien posiadać odpowiednio ocieplone połacie oraz szczelnie ułożone pokrycie.

Jako, że ciepłe powietrze zamknięte wewnątrz budynku unosi się do góry, dlatego też właśnie przez dach ucieka największa ilość ciepła. Kształt dachu ma znaczący wpływ na ich ograniczenie. Mniejsze zapotrzebowanie na energię, która ogrzewa dom posiadają domy jedno lub dwuspadowe. Podczas budowy domu konieczna jest znajomość zasad budowlanych oraz wiedza na temat materiałów, z których powstanie optymalny dach. Dlatego też wzniesienie dachu zawsze powinno się powierzać wykwalifikowanym osobom.

Parametry zgodne z przepisami

Biorąc pod uwagę właściwości fizyczne przegrody dachowej to zgodnie z przepisami budowlanymi minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla dachu są niższe od wartości przewidzianych dla ścian. Współczynnik U dla nowych budynków nie może być wyższy niż 0,20 W, a od 2017 roku jego wartość nie będzie mogła przekroczyć 0, 18 W, natomiast od 2021 roku 0,15 W.

Obecnie wiele budynków projektowanych jest już z myślą o przyszłości, dlatego ich energooszczędność sięga nawet 0,15 W. Wybierają projekt domu warto zatem zwrócić uwagę jak określony został współczynnik przenikania ciepła.

W wymogach określonych w nowych przepisach podana jest również odpowiednia grubość izolacji. Jeśli inwestor chce osiągnąć odpowiednie parametry cieplne powinien zastosować właściwą grubość ocieplenia.

Przy zastosowaniu wełny mineralnej, grubość ocieplenia ma zazwyczaj 25 cm. Jednakże warto ją zwiększyć nawet do 15 cm, aby osiągnąć znacznie lepsze parametry. By uzyskać bardzo wysoki współczynnik przenikania ciepła nie jest konieczne zastosowanie grubej izolacji. Warto również wykorzystać materiały, gdzie warstwa izolacji termicznej o grubości 30 cm osiągnie współczynnik o wartości 0,12, a nawet 0,9 W.

Budowa zgodnie ze sztuką budowlaną

Mostki termiczne to miejsca, przez które ucieka duża ilość ciepłego powietrza. Dlatego, aby zminimalizować powstanie mostków zaleca się układanie materiałów termoizolacyjnych, w tym również wełnę mineralną w dwóch warstwach.

Pierwszą warstwę układa się między krokwiami, przy czym należy pamiętać, aby była 2- 3 cm szersza aniżeli rozstaw krokwi. Natomiast druga warstwa krokwi powinna być ułożona prostopadle pomiędzy elementami rusztu.

Należy również dopilnować odcinków wełny mineralnej, aby były dociśnięte na tyle, by tworzyć ciągłość. Do rusztu przykręca się okładziny, zazwyczaj z płyty g- k.

Jednym z największych zagrożeń dla dachu jest wilgoć, która wnikając do wnętrza budynku może obniżyć jego parametry termoizolacyjne nawet o kilkanaście procent. Dlatego konieczne jest zastosowanie dobrej jakości folii dachowych. Mogą to być folie wstępnego krycia, czy też paroprzepuszczalne membrany. Ze względu na zdolność przepuszczania pary wodnej wyróżnia się folie wysokoparoprzepuszczalne oraz niskoparoprzepuszczalne.

W przypadku pierwszego typu wymaga się pozostawienia szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią, a ociepleniem. Folie drugiego typu można układać wprost na termoizolacji, dlatego nie ma potrzeby pozostawiania szczeliny wentylacyjnej.

Właściwa izolacja od wewnątrz

Wilgoć pochodzi również z wnętrza domu dlatego warto pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną, a pokryciem, który ułożony jest na ruszcie z łat i kontrłat. Natomiast w dachach ze sztywnym poszyciem również pomiędzy deskowaniem, a ociepleniem.

Funkcję ochronną pełni również folia paroszczelna, którą układa się na warstwie ocieplenia od wewnętrznej strony.

Jeśli dom posiada wentylację mechaniczną warto zastosować paroizolację aktywną, która latem rozszczelnia się, a zimą natomiast uszczelnia i przy tym reguluje przepływ pary wodnej.

Dobrym pomysłem jest wykonanie izolacji nakrokwiowej. Skutecznie eliminuje ona mostki liniowe, a przy tym nie zmniejsza kubatury poddasza.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here