Opłaty, które czekają na Ciebie na początku kredytowania

199
hipoteki.net

Podpisując się pod umową na kredyt hipoteczny musisz być świadomy, jakie dodatkowe koszty będą czekały na Ciebie w przyszłości. Niestety, od innych opłat nie da się uciec, dlatego warto przygotować się na wszystkie ewentualności. W punktach, krok po kroku przedstawimy najważniejsze z nich.

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Może się tak zdarzyć, że przewidziana inwestycja wygeneruje wyższe koszty. Banki przewidziały podobną możliwość i dodatkowa prowizja nie powinna być wyższa, niż samego kredytu hipotecznego. W większości przypadków będzie to około pięć procent.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Wszystko zależy od tego, w którym momencie kredytowania postanowimy spłacić zobowiązanie szybciej. W przeciągu pierwszych 3-5 lat większość banków zażąda dodatkowej opłaty, średnio trzyprocentowej. Jeżeli nie przekroczymy wyznaczonego przez bank limitu nadpłaty, na koniec roku możemy zostać zwolnieni z prowizji. Po wyżej wymienionym okresie instytucje finansowe przeważnie rezygnują z prowizji.

Prowizja za uruchomienie kolejnej transzy kredytu

Opłata jest sztywna, średnio obliczona przez banki na 100-300 złotych. Warto pamiętać, by dokładnie ją ustalić jeszcze przed podpisaniem umowy.

Przesunięcie terminu ostatniej raty kredytu

O prolongatę możemy ubiegać się w uzasadnionych przypadkach, w okolicznościach zmiany w dochodach kredytobiorcy. Po złożeniu wniosku, decyzję w każdym, indywidualnym przypadku wydaje bank. Może ona polegać na zawieszeniu spłaty na kilka miesięcy lub wydłużeniu kredytowania, a co za tym idzie obniżeniu miesięcznej raty. Kosztem takiego udogodnienia może być opłata stała do kilkuset złotych, a nawet 0,5% całości kredytu.

Restrukturyzacja kredytu

Gdy kredyt przestaje odpowiadać naszym wymaganiom, możliwa jest zmiana warunków umowy. Najczęściej w wyniku problemów ze spłatą kredytu. Opłata jest uzależniona od indywidualnej praktyki banku i waha się od 100 zł do nawet 1,5 % wartości kredytu objętego restrukturyzacją.

Koszt przewalutowania kredytu

Przy dużych wahaniach kursów walut kredytobiorcy mogą zdecydować się na przewalutowanie swojego kredytu. Może to być dowolna kombinacja, z waluty zagranicznej na np. inną zagraniczną. Cześć banków zwalnia z opłat, jeżeli decydujemy się na PLN. W innych przypadkach koszt takiej operacji to 1 – 3% kwoty objętej zmianą.

Dodatkowe koszty nie uwzględnione w zestawieniu:

  • zmiana marży,
  • zmiana kredytobiorcy,
  • skrócenie lub wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego,
  • zmiana sposobu zabezpieczenia kredytu,
  • zmiana przedmiotu kredytowania,
  • zmiana rat ze stałych na rosnące i na odwrót.

zlotowkiNajlepiej o wszystkich tych czynnikach pomyśleć wcześniej i z góry ustalić z bankiem. Dlatego dobrze jest się do rozmowy z doradcą przygotować. Warto zajrzeć na ranking kredytów hipotecznych w serwisie hipoteki.net, gdzie bez problemu porównamy ceny i koszty kredytu hipotecznego. Kilka różnych symulacji pozwoli nam rozeznać się w zagadnieniu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here