Kolejna sesja prusickich samorządowców

140

22 czerwca o godz. 15.30 w Multitece przy ul. Żmigrodzkiej 43 A w Prusicach odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Prusice. Radni będą głosowali m.in. nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here