Będą głosować nad absolutorium dla burmistrza

711

Już dziś, o godz. 17, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się sesja Rady Miejskiej Gminy Oborniki Śląskie, na której radni będą głosować nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi. W programie sesji jeszcze między innymi: plany na podwyższenie kapitału zakładowego obornickiego ZGK, nadanie nazwy ulicy Malinowej w Osolinie, a także głosowania w sprawach: ustanowienia pomników przyrody w obrębach geodezyjnych: Jary i Paniowice, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oborniki Śląskie. Radni będą także rozpatrywać skargę złożoną na dyrektor Przedszkola Publicznego.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here