Są pieniądze na programy dla bezrobotnych

327

W powiecie mamy wielu pracodawców. Są firmy, które nieustannie prowadzą rekrutację, a ich dyrektorzy czy prezesi narzekają, że ciężko znaleźć pracowników. Zauważamy, że na terenie naszego powiatu pracuje coraz więcej obcokrajowców, przede wszystkim z Ukrainy. Dlaczego zatem, skoro pracy jest pod dostatkiem niektórym tak ciężko ją znaleźć? Przyczyn może być wiele, ale Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy prowadzi tak zwaną aktywizację bezrobotnych i to na różnych płaszczyznach.

Realizacja zadań związanych z aktywizacją polega na inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy, określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkoleń, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i wyposażenia miejsca pracy, staży, zatrudnienia subsydiowanego itp. – podaje PUP.

Na realizację tych zadań PUP otrzymuje pieniądze ze środków Funduszu Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego, z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy i samorządu województwa oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy ma do dyspozycji środki Funduszu Pracy w wysokości ponad 5,5 mln zł, z czego na przykład na finansowanie kosztów wynikających z umów o refundację wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – ponad 2,2 mln zł. Za te pieniądze realizowany jest program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (II)” (projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)” a także „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Trzebnickim w 2016 roku” (projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)”.

O tym z jakich programów i kto może korzystać przeczytacie w aktualnym e-wydaniu lub wydaniu papierowym NOWej gazety.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here