PORADY PRAWNE: Nie przyjąłeś mandatu, co z punktami karnymi?

89

To bardzo dobre pytanie, ponieważ wielu kierowców, którzy odmówili przyjęcia mandatu, zadaje mi takie pytania.

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

Ewidencję punktów karnych prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Punkty są naliczane na podstawie tak zwanego „ostatecznego wpisu”. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Niemniej przed wydaniem powyżej wskazanego rozstrzygnięcia do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.

Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem. Dlatego do czasu wydania prawomocnego wyroku punkty są jakby w zawieszeniu, czyli są wpisane, ale nie wywołują skutków, ponieważ zalicza się dopiero te punkty, które są wpisane wpisem ostatecznym. Punkty są wpisane mimo że nie ma o nich wzmianki na wyroku lub we wniosku o ukaranie.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

www.kancelaria-porada.pl

biuro@kancelaria-porada.pl

tel. 781 729 460

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here