Obowiązek posiadania rachunku za wywóz nieczystości

677

Każdy mieszkaniec posesji nieuzbrojonych w kanalizację ma ustawowy obowiązek usuwania nieczystości płynnych przez wyspecjalizowane firmy. Za każdy taki wywóz należy zatrzymywać rachunek i trzymać minimum przez 24 miesiące, bo za taki okres wstecz mogą zażądać od nas rachunków urzędnicy przeprowadzający kontrolę. Przedstawione rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Więcej informacji w najbliższym numerze naszej gazety.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here