Konsultacje społeczne

112

Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zawonia, będą trwały od 14 do 21 kwietnia. Jest to dokument, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych ze środków unijnych i krajowych dla gminy. Druk ankiety w formie papierowej będzie dostępny w Urzędzie Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu, dostępna jest również wersja elektroniczna. Wypełnione ankiety można składać w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres e-mail: urzad@zawonia.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here