Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy

292

Dzisiaj o godz. 15.30 w sali GOKiS przy ul. Jana Pawła II 7 w Prusicach odbędzie się sesja Rady Miasta i Gminy Prusice. Samorządowcy będą obradować m.in. nad przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Będzie się również można zapoznać ze sprawozdaniem na temat realizacji wydatków funduszu sołeckiego w 2015 r, a także z planem robót, jakie Gminna Spółka Wodna przeprowadzi w tym roku.


ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here