Budżet Obywatelski 2016

235

Dla tych którzy w efektywny sposób chcieliby włączyć się w proces unowocześniania Trzebnicy, mamy dobrą wiadomość. Rozpoczęła się właśnie nowa „edycja” programu „Budżet Obywatelski. Mieszkańcy zgłaszać mogą swoje propozycje oraz glosować na konkretne zadanie, które mogą mieć wpływ na zmiany w naszym mieście. W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie 100 000 zł! Dużym ułatwieniem okazuje się również wprowadzenie możliwość głosowania również przez internet.

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny (w tym remontowy), jak i społeczny, np. sportowy lub artystyczny i mogą być realizowane zarówno na terenie miasta jak i sołectw Gminy Trzebnica.

Termin zgłaszania propozycji startuje 4 kwietnia.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej miasta w zakładce „Budżet Obywatelski” lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim. Każda propozycja musi być poparta 10 głosami mieszkańców naszej gminy!

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here