Podatek od nieruchomości – last minute!

849

We wtorek, 15 marca, upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości. O ile do tej pory kwota podatku, niezależnie od jej wysokości, była automatycznie rozłożona na kwartalne raty, w tym roku obowiązują nowe przepisy. Nowelizacja ustawy o podatku i opłatach lokalnych, obowiązująca od 1 stycznia bieżącego roku, mówi o tym, że jeśli kwota podatku nie przekracza 100.50 zł trzeba ją zapłacić jednorazowo, do 15 marca. 

Wyższe kwoty będą nadal rozłożone na cztery raty – płatne do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Co nam grozi, jeśli nie zapłacimy podatku w terminie? Musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami: stawka odsetek za zwłokę wynosi 8 procent w stosunku rocznym, a jeśli gmina wyśle nam wezwanie do zapłaty, to jego koszt wyniesie ok. 11,60 zł. Jeśli uporczywie będziemy uchylać się od zapłaty, wtedy może zapukać do naszych drzwi poborca podatkowy. Urząd Skarbowy może również potrącić należności z należnego nam zwrotu podatku PIT.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here