Czy wzrosną opłaty za wodę i ścieki?

356

Już dziś, podczas komisji Rady Miejskiej Obornik Śląskich, radni będą omawiać uchwały, nad którymi mają głosować podczas czwartkowej sesji (zaplanowanej na godz. 17). Jedną z uchwał jest ustalenie stawek za wodę i ścieki.
Radni mają w planie także między innymi przyjęcie uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Dzięki tym zapisom być może skończy się obwieszanie miasta różnego rodzaju reklamami.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here