Radosne kolędowanie w Czeszowie

394

Uczestników przeglądu i widzów sprowadziła tutaj atmosfera, chęć spotkania, ale przede wszystkim pasja do wspólnego śpiewania i kolędowania. Śpiew łączył się z radością, radość z dobrym sercem. Trwając w szczególnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia, wszyscy podzielili się radością, a szczególnie radosnym i pięknym śpiewem. Występy przybyłych gości, wspólne śpiewanie kolęd z widzami były niezwkłym czasem radości.

Ten przyjemny obowiązek dbania o ten skarb narodowy podjęli uczestnicy Przeglądu: Ada Maksymowicz – mieszkanka Gminy Prusice z zespołem, Karolinka Sokołowska i Małgosia Szymkiewicz z Czeszowa, chór OKSiR z Wiszni Małej pod kierunkiem Mateusza Frączaka, pani Grażyna Meslik z Obornik Śląskich, grupa Jordan z Koczurek, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA z Obornik Śląskich z dyrygentką Ewą Stanisz, schola z Czeszowa z Kasią Kulik, AleBabki i kapela Dyszel ze Żmigrodu oraz gość Magdalena Marszałek.

Czytaj na kolejnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here