Plan działania ” 500+” na dziecko oraz świadczenie rodzicielskie

1430

W związku z pracami w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad projektem ustawy „500 +” dotyczącej finansowania programu w formie wypłaty miesięcznej – 500,00 zł na każde z dzieci do ukończenia 18 roku życia – w poniedziałek rano na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany szkic wniosku uprawniającego do pobierania zasiłku. Świadczenie będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko bez badania dochodu rodziny.  W przypadku pierwszego, sprawdzana będzie sytuacja finansowa. Zarobek nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł na osobę lub 1200,00 zł  w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jeśli opiekun chce starać się o świadczenie na pierwsze dziecko musi wpisać, przy każdym członku odpowiedni dla nich Urząd Skarbowy. Starając się o pomoc w 2016 roku, będziemy musieli podać dane za rok ubiegły. W formularzu zaznaczymy, gdzie opłacane są składki zdrowotne. Chodzi o sprecyzowanie, czy ubezpieczeni jesteśmy w ZUS, KRUS oraz odkreślenie np. obowiązku alimentacyjnego.

 

 Realny zakres czynności przy postępowaniu administracyjnym dla nowego zadania, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ” Program Rodzina 500 plus” nie jest niczym nowym dla OPS -ów jedynie wiąże się to z nakładem dodatkowej pracy. To też w naszym GOPS-ie nastąpi konieczność zwiększenia zatrudnienia do działu świadczeń rodzinnych– informuje Kierownik GOPS w Wiszni Małej Pani Michalina Szczepańska.

Przypominamy , iż świadczenie  ma być wypłacane począwszy od dnia 01.04.2016 roku.

 

WIĘCEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here