Można składać wnioski o stypendia sportowe

205

Urząd Miejski w Żmigrodzie przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników klubów sportowych działających na terenie gminy Żmigród należy złożyć w terminie do 20 marca każdego roku. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek klubu sportowego.
Zasady przyznania ww. wyróżnień oraz niezbędne wnioski do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w zakładce: Sport/Stypendia i nagrody.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here