Marzanna Jurzysta – Ziętek obejmie stanowisko w Urzędzie Miejskim w Prusicach

1542
Radna Marzanna Jurzysta- Ziętek

Marzanna Jurzysta – Ziętek obejmie stanowisko głównego specjalisty ds. funduszy strukturalnych w Referacie Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

Nabór na to stanowisko gmina ogłosiła 13 stycznia.

Marzanna Jurzysta Ziętek spełniła wszystkie wymogi naboru. Wykazała się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków unijnych, prowadzenia inwestycji oraz promocji turystycznej i gospodarczej.

Marzanna Jurzysta – Ziętek pochodzi z Malina. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobyła specjalizację: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Wycena nieruchomości, a w Wyższej Szkole Handlowej Analizę finansową. Jest również radną w Radzie Powiatu Trzebnickiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here