EKOPORADNIK: Gdzie wyrzucić stary telefon i komputer

7399
Zużyty sprzęt

Do elektroodpadów zaliczamy: zużyte pralki i lodówki, telefony komórkowe, odkurzacze, czujniki dymu, komputery, drukarki itp.  Zawierają one liczne substancje szkodliwe oraz trujące: rtęć, ołów, chrom, kadm, nikiel, PCB (związki chemiczne pełniące w urządzeniach chłodzące, smarujące i izolujące), R – 12, czyli freon (gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach), azbest. Substancje te po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu: lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here