Ile mieszkańcy płacą za Panoramę Trzebnicką?

18

Polskapresse Sp. z o.o. była jedyną firmą, która przystąpiła do przetargu na drukowanie dwutygodnika samorządowego, ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.

Gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel 150 tys. zł, a jedynym kryterium wyboru, oprócz wymogów wynikających ze stosownej ustawy, była najniższa cena. Oferent zaproponował kwotę 148 830,00 zł brutto. Wobec braku konkurencji oferta firmy Polskapresse została wybrana, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych. Przypomnijmy, Panorama Trzebnicka ukazuje się co dwa tygodnie (z wyjątkiem miesiąców wakacyjnych, kiedy to staje się miesięcznikiem) w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy.

Cena, jaką mieszkańcy gminy Trzebnica zapłacą za biuletyn samorządowy jest oczywiście znacznie wyższa – oprócz druku będzie to także koszt składu graficznego, kolportażu, pensje osób pracujących nad stworzeniem „Panoramy” i wyposażenie redakcji.

Porównajmy – 400 tys. zł to koszt rocznego utrzymania szkoły w Masłowie, której jeszcze niedawno groziła likwidacja m.in. właśnie ze względu na finanse. Tymczasem gmina, tylko na sam druk samorządowej gazety wyda rocznie prawie 149 tys. zł. Za takie pieniądze można  na przykład doposażyć placówki oświatowe, zakupić pomoce dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, lub choćby nawet dołożyć do kosztów, które rodzice ponoszą z własnej kieszeni – czy to w formie składek na Radę Rodziców, czy w formie dodatkowych, comiesięcznych opłat.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here