Sławomira Hermann zastępcą Wójta Wiszni Małej

824
Wicewójt Sławomira Hermann.

Wójt Gminy Wisznia Mała ma zastępcę. Od 1 stycznia stanowisko wicewójta objęła Sławomira Hermann, dotychczasowa kierowniczka Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here