Na co oszczędzamy, na co się zadłużamy

556

Największą grupą wśród oszczędzających pieniądze (prawie 50 proc.) są ludzie wieku 21-35 lat oraz 36–50 lat. W pokoleniu seniorów następuje spowolnienie aktywnego oszczędzania.

Ciekawostką jest, że pieniędzy na przyszłość w ogóle nie gromadzi ok. 18 proc. badanych.

Prawie połowa Polaków ma oszczędności odpowiadające wysokości trzymiesięcznych dochodów, a 40 proc. deklaruje, że oszczędza długofalowo. Najpowszechniejsze jest bezpieczne oszczędzanie na koncie lub lokacie. Bardziej ryzykowne formy, np. poprzez inwestowanie, są wykorzystywane marginalnie.

Na co oszczędzamy? Przede wszystkim na remonty, zakup mieszkania lub jego wyposażenie. Ponad 30 proc. respondentów gromadzi pieniądze na tzw. czarną godzinę. Prawie tyle samo osób deklaruje, że robi to, by mieć na wakacje. Nieco mniej zbiera na przyszłą emeryturę i lepszy start życiowy dzieci. Spora grupa robi to, by realizować swoje pasje, a także by kupić nowy samochód.

Pożyczanie pieniędzy wynika raczej z konieczności niż rzeczywistego wyboru. Najczęściej ma również zdroworozsądkowy charakter. Zadłużamy się, gdy mamy pewność co do możliwości spłaty kredytu i po zebraniu pełnych informacji na temat jego całkowitego kosztu. Większość Polaków ma jednak negatywny stosunek do zaciągania zobowiązań.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here