Starosta Łapiński wydaje oświadczenie w sprawie szpitala

1902

W odpowiedzi na oczekiwania i postulaty załogi szpitala, starosta Marek Łapiński wydał oświadczenie:

„Przed Radą Powiatu Trzebnickiego bardzo poważne decyzje w sprawie przyszłości Szpitala Powiatowego w Trzebnicy. Uzasadnione oczekiwanie pracowników placówki szybkich działań nakładają na wszystkich radnych i zarząd powiatu zobowiązanie do współpracy i działania ponad podziałami.
Ile ma zarabiać starosta Łapiński?Dlatego grupa radnych powiatu podpisała wniosek do Przewodniczącej Rady Powiatu o sesję nadzwyczajną, której tematem będzie rzetelna ocena szans i zagrożeń oczekiwanej i uzgodnionej przez stronę pracowniczą i radę powiatu formy prawnej i właścicielskiej funkcjonowania w przyszłości naszego szpitala.
Po wielogodzinnych rozmowach z kadrą kierowniczą i pracownikami szpitala oraz radnymi jestem pewien, że jesteśmy w stanie podjąć wspólnie i szybko najważniejsze decyzje, wynikające nie tylko z decyzji radnych stanowiących arytmetyczną większość. Uważam, że te decyzje muszą być poparte o zgodę całej rady powiatu, które zarząd powiatu wdroży w życie w formie formalnych decyzji przekazanych natychmiast do pilnej akceptacji radnych, ponieważ to rada powiatu jest władna ostatecznie zatwierdzić je do realizacji.
Jeszcze raz apeluję o nie zakłócenie tego procesu, politycznym protestem przez radnego Wysockiego, który swym niepogodzeniem się z demokratycznym werdyktem radnych o zmianie Starosty i stałą obecnością w tzw. gabinecie starosty, doprowadza do zaburzeń procedur decyzyjnych i zarządczych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. Jestem zdeterminowany, co obiecałem załodze szpitala, by skutecznie w formie konkretnych decyzji odpowiedzieć wraz z radnymi powiatu na uzasadnione oczekiwanie strony społecznej by pilnie rozstrzygnąć przyszłość organizacyjną i finansową Szpitala Powiatowego w Trzebnicy.
Dlatego grupa radnych powiatu wnosi o pilną sesję nadzwyczajną w tej sprawie oraz o przedstawienie na niej informacji Starosty i Dyrektorów o sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy oraz debatę radnych i zaproszonych gości w tej sprawie. Decyzję o terminie pilnej sesji zgodnie ze swym uprawnieniem podejmie Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego.
Starosta Powiatu Trzebnickiego
Marek Łapiński

4 KOMENTARZY

  1. Filozofia PIS”Raz zdobytej władzy nie oddany nigdy”, niestety obawiam się, że odnosi się to niee tylko do Naszego Powiatu…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here