Będą debatować nad budżetem

240
Wszyscy radni glosowali za odznaczeniem Ireny Kowalskiej.

Już dziś, 30 grudnia, o godz. 17, w sali posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śl. odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której radni będą głosować nad budżetem gminy. Jest to wyjątkowa sesja, ponieważ przyjęty zostanie, między innymi, plan według którego, w przyszłym roku realizowane będą inwestycje.

Rani planują także przyjąć Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie.

W programie sesji jest również przytępienie do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2015-2025, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli problemowej projektu „Czysta Woda”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here