AleBabki z Czeszowa w Jubileuszowej Podhajeckiej Pielgrzymce Kresowej

298

Okazało się, że w Podhajcach Panie znalazły równie „cudowne miejsce” jak Czeszów – tak mówią o swojej miejscowości – ze względu na lasy, pola, stawy, łąki, ale też ze względu na ludzi, ich bogatą i trudną historię. Tam uczestniczyły we mszy ekumenicznej w kościele katolickim, a właściwie w wyremontowanej zakrystii, bo reszta budynku to ruiny.

Członkowie SMZP postawili sobie ambitny cel: odrestaurować ten kościół. W tej sprawie prowadzą rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszkańcy Czeszowa wsparli to działanie kwestą 11 listopada 2015r. po mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny,

W podhajeckim Domu Ludowym, a następnego dnia w Białokrynicy AleBabki spotkały się z ludowymi artystami ukraińskimi i wspólnie z nimi koncertowały.

Szczególne wrażenie zrobiły na nich dzieci. Dlatego na początku grudnia zorganizowały akcję jako stowarzyszenie Pro Futuro we współpracy z 12 DH im. Jana Bytnara i Zespołem Szkół w Czeszowie i zebrały przybory szkolne, artykuły papiernicze, pluszaki, słodycze dla dzieci z przedszkola w Podhajcach. W tym tygodniu paczki pojechały do Podchajec.

Podczas podróży zobaczyły wiele miejsc, spotkały wielu ludzi. Co je w nich uderzyło?

Gościnność i serdeczność, szacunek do jedzenia, troska o to jedzenie, niepokój związany z wojną, niepokój o mężczyzn i o przyszłość, otwartość na innych, odpowiedzialność za swoje miejsce i rodzinę, pasja życia i pracy.

Między innymi poznały pohajczanina Stefana Kołodnickiego, który zbiera i pielęgnuje pamiątki podhajeckie sprzed wojny, upowszechnia wiedzę o Podhajcach jako miejscu wielokulturowym. Za pośrednictwem gazety „Nowej” apeluje do osób, które posiadają fotografie i pamiątki, znają anegdoty związane z Podhajcami, aby się nimi podzieliły. Prosi o kontakt mailowy: manana87@rambler.ru.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here