Zobacz co robi władza

633

Arkadiusz Poprawa, burmistrz Obornik Śląskich – wczoraj był na spotkaniu roboczym w sprawie jarmarku bożonarodzeniowego i Dni Obornik Śląskich  Dzisiaj jest na konferencji „Dolnośląski Projekt Wsparcia JST. W sobotę na Dniu Świętego Huberta w Jarach. W niedzielę uda się do Bagna na koncert „Arcydzieła Polskiej Emigracji”. W poniedziałek będzie na spotkaniu Związku Gmin Bychowo, a we wtorek odwiedzi jubilatke z okazji 100 rocznicy urodzin. W środę będzie na obchodach Święta Niepodległości.

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – wczoraj był na spotkaniu w gminie Oleśnica dotyczącym budowy schroniska dla psów i kotów i na XIII sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Dzisiaj przyjmuje interesantów w godz. 9.00 – 11.00 i ma spotkanie w sprawie intencji Żmigrodzkiego Balu Smoka, będzie też na Jubileusz 10-lecia GCI. W sobotę weźmie udział w wieczornicy z okazji Dnia Niepodległości w gminie Krzelów organizowanej przez seniorów, będzie też na Półmaratonie w Świdnicy. W niedzielę będzie na VI Żmigrodzkiej Konferencji Onkologicznnej. Na wtorek zaplanował prace związane z planowaniem budżetu na 2016 rok. W środę weźmie udział w Obchodach Święta Niepodległości.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – wczoraj i dzisiaj uczestniczy w Akademii Wójta. W poniedziałek weźmie udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Bychowo, a następnie będzie przyjmował interesantów. We wtorek będzie uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy Prusice oraz w obchodach Święta Dnia Niepodległości w Zespole Szkół w Prusiach. W środę Burmistrz zaprasza na Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz przemarsz pod pomnik przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej – wczoraj był w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w celu omówienia pożyczki i dotacji na przyłącza oraz na spotkaniu Komitetu Sterującego ZIT. Dzisiaj jest na konferencji w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji wśród dzieci, oraz na otwarciu świetlicy w Rogożu. W poniedziałek zajmie się planowaniem budżetu na 2016 oraz przyjrzy się inwestycjom w gminie. W środę weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości.

Agnieszka Wersta, wójt Zawoni -wczoraj i dzisiaj bierze udział w konferencji nt.’ Podatki  i opłaty lokalne jako źródło dochodów JST’; w poniedziałek będzie  na spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu; we wtorek podpisze umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych,będzie też załatwiać sprawy bieżące i przyjmować interesantów; w środę odbędą się w Zawoni  uroczyste obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości na które serdecznie zaprasza.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here