Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona

341

Goście mogli zapoznać się z prezentacją multimedialną i filmikiem informacyjnym, ze szczegółami  projektu oraz przebiegiem całej inwestycji, w którą zaangażowane są aż trzy gminy: Żmigród, Milicz oraz Cieszków.

Co ciekawe, rozbudowa żmigrodzkiej oczyszczalni jest jedną z najdroższych inwestycji na Dolnym Śląsku,

ponieważ jej całkowity koszt wynosi  ponad 160 mln złotych, z czego 125 mln złotych to koszty kwalifikowane.

Całość inwestycji była współfinansowana przez Unię Europejską, z której otrzymano ponad 87 mln złotych, co stanowiło prawie 70% wartości projektu, pozostałe 30% to wkład własny gmin.

Głównym celem przedsięwzięcia, było poprawienie stanu rzeki Baryczy i polepszenie standardu życia mieszkańców gminy i miasta Żmigród.

W sumie wybudowano prawie 160 km
sieci kanalizacji sanitarnej.

Plany objęły też modernizację ponad 50 km istniejących sieci kanalizacji, oraz modernizację trzech oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.

Łącznie do sieci kanalizacyjnej zostało podłączone ponad 9 tysięcy mieszkańców, co bez wątpienia jest sporym sukcesem i krokiem milowym w rozwoju regionu.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here