180 jarzębów nasadzono wzdłuż drogi powiatowej w Wielkiej Lipie.

817
Dominik Krupa i Wojciech Osiński planują realizować kolejne projekty przy innych drogach: gminnych i powiatowych.

Stowarzyszenie „Lipówka” zakończyło projekt o nazwie „Ochrona przyrody poprzez nasadzenia drzew gatunków rodzimych wzdłuż drogi powiatowej nr 1358 D w Wielkiej Lipie”. Był on  realizowany we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt obejmował uporządkowanie pasa drogowego z zakrzaczeń oraz nasadzenie 178 szt. drzew gatunku jarząb pospolity.

Dzięki temu przy drodze powiatowej powstała aleja o długości ok 1 km.

Na początku tego roku radni, sołtysi i Stowarzyszenia z Wielkiej Lipy i Rościsławic, wystosowały pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie oczyszczenia poboczy drogi powiatowej łączącej Wielką Lipę i Rościsławice. Dzięki temu doszło do porozumienia na mocy, którego Stowarzyszenie „Lipówka” starało się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Oczywiście przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych – mówi Dominik Krupa, radny.

Jak dodaje, trzeba było działać dość szybko, dlatego ciężar napisania projektu, jego realizacji oraz rozliczenia podjęło Stowarzyszenie „Lipówka”, pozyskując jako wiarygodny partner do współpracy 60 proc. dofinansowania do kwoty zadania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak mówi radny, dokładnie
30 października odebrano prace.

Podczas odbiorów nie zabrakło reprezentanta WFOŚ – Małgorzaty Rusak, Wiesława Sadłochy z ZDP, sołtysa Wielkiej Lipy Wojciecha Osińskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Lipówka” i radnego – Dominika Krupy. – Chcielibyśmy serdecznie podziękować Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy, Zarządowi Dróg Powiatowych, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wszystkim osobom zaangażowanym we wsparcie naszej inicjatywy.

Ponieważ projekt objął swym zasięgiem 50 proc. długości drogi w najbliższym czasie Stowarzyszenie „Lipówka” będzie aplikowało o pozyskanie środków na dalszą część drogi, a także inne drogi, również gminne. Warto nadmienić, że jest to jeden z nielicznych projektów dotyczący infrastruktury drogowej zrealizowany przez organizację pozarządową na naszym terenie – mówi Dominik Krupa.

Dzięki działaniu i uporowi kilku osób, pobocze zostało uporządkowane i jest bezpieczniej. Dzięki nasadzeniom droga nabrała wyglądu alei.

Cała inwestycja kosztowała 30 tys. zł.

 

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here