Utrzymanie porządku na chodnikach

151
Teraz na chodnikach są jeszcze liście, potem kolej na błoto i śnieg.

Sprawa dotyczy zresztą wszystkich gmin. Omówmy zatem przypadki, o których nie było mowy w poprzednim tekście.

Zasady utrzymywania czystości i porządku w gminach reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 stycznia 1996 roku.

Twórcy narzucili, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jednak właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do sprzątnięcia chodnika, na którym obowiązuje płatny postój lub dozwolone jest parkowanie pojazdów samochodowych.

Drugim obowiązującym dokumentem jest regulamin utrzymania czystości i porządku, który każda gmina posiada. Jest to prawo miejscowe, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy mieszkaniec gminy.

Jak powiedział Wiesław Kras, kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Żmigrodzie: – Zgodnie z prawem do sprzątania chodnika zobowiązany jest właściciel posesji, do której chodnik przylega. W przypadku, kiedy posesję oddziela od chodnika pas zieleni, to niezależnie od jego szerokości, do dbania o czystość chodnika zobowiązany jest właściciel drogi. Podobnie jest w przypadku zatoczek parkingowych – wyjaśnia kierownik.

W przypadku, gdy właściciel posesji nie wywiąże się z obowiązku utrzymywania czystości, gmina wystosowuje do niego przypomnienia lub upomnienia. Jeżeli nie odniosą skutku właściciel może zostać ukarany mandatem wystawionym przez policję, którą zawiadomi gmina.

Większy problem powstanie, gdy na brudnym chodniku dojdzie do wypadku. Złamana tu ręka, noga, czy wybity ząb może przysporzyć wielu kłopotów i kosztów osobie, która jest odpowiedzialna za czystość na chodniku. Warto więc dbać o teren wokół swojej posesji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here