Jak rodziła się Niepodległa

132

Pan Roman rozpoczął swe wystąpienie od słowa „Kresy” mówiąc – Kresy to daleka kraina, na krańcach naszego wielkiego państwa. Ta nazwa utrwalona w pamięci narodowej trwa do dzisiaj. Są to tereny dawniej będące wschodnią rubieżą Polski, obecnie zachodnią częścią Ukrainy, Białorusi i Litwy. Kresy wydały najwspanialszych Polaków: Piłsudskiego, Mickiewicza, Słowackiego, rodzinę Kossaków, Kościuszkę, Fredrę i wielu innych. Tu we Lwowie zrodził się Związek Strzelecki (1910) oraz rodziło się pod sztandarami Legionów Wojsko Polskie. Tu rozsiane są groby legionistów i żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami. Tu w krwawej walce rodziła się Niepodległa Polska. My, Strzelcy chcemy cmentarze wojenne, dzisiaj już tyko pomniki historii, uchronić od zapomnienia. Pracowaliśmy na wielu cmentarzach: Kościuchnówka, Kowel, Maniewicze, Koszyszcze, Zasmyki. Odbudowaliśmy wzorowo razem z kamiennym ogrodzeniem cmentarz wojenny w Rokitnie. W tym roku zbudowaliśmy pomnik „Bitwy Pod Rokitną”. Te cmentarze i naszą tam działalność prezentuje wystawa zdjęć, jaką oglądamy.

W tym miejscu pan Roman dokonał szczegółowego opisu prac strzelców, pomocy jakiej udzielali mu mieszkańcy, trudności na jakie napotykali, o udziale młodzieży na innych polskich cmentarzach, w dziele realizacji hasła: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Pomnik w Rokitnej.

Te barwne opowieści wsparte zostały pięknymi wierszami poetki Barbary Zwolińskiej, przez nią czytane. Pierwszym wierszem jaki zaprezentowała swą twórczość był „Ojczyzna” potem „Polscy emigranci” i dalsze. Wszystkie o emocjonalnym ładunku patriotycznym. Te wspaniałe wiersz wysłuchane zostały w wielkim skupieniu słuchaczy.

W rozmowie o Kresach zabrała głos Krystyna Kolenda, będąca uczestniczką wyjazdu na Ukrainę. Wspomniała o odnowionych cmentarzach, o zwiedzanych miejscach pamięci narodowej: Lwowie, Zbarażu, Krzemieńcu, Poczejowie i innych. Panie z Uniwersytetu Dorosłego Człowieka obdarowały Romana bogato ilustrowaną książką o zabytkach Zachodniej Ukrainy mających związek z kulturą i architekturą dawnych miast polskich. Spotkanie to było okazją obejrzeć wyróżnienia jakie panu Chandoha wręczono. Lwowska formacja strzelecka wręczyła „Odznakę II Brygady Legionów Polskich pod Rokitną”;  Medal „100 lecia Szarży pod Rokitną”; w Krakowie odznakę – „Ku Pamięci Oswobodzenia Krakowa”, w 97 rocznicę tego wydarzenia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here