Jubileusz Gminnego Centrum Informacji

89

W piątek 6 listopada o godz. 12.00, rozpoczęły się obchody X rocznicy. Świętowanie jubileuszu nie mogłoby obyć się bez poczęstunku, dlatego na przybyłych gości czekał tort i lampka szampana.

Tego dnia, nie zabrakło również wystąpienia Andrzeja Wiewióry, który niewątpliwie był bohaterem piątkowej uroczystości. To on organizował powstanie Gminnego Centrum Informacji i kierował pracami aż do grudnia 2014 roku.

Podziękowaniom Andrzejowi Wiewiórze, nie było końca.
Podziękowaniom Andrzejowi Wiewiórze, nie było końca.

NOWa: Skąd pomysł na stworzenie Gminnego Centrum Informacji? 

Andrzej Wiewióra: – Przed utworzeniem placówki, pracowałem w jednej z wrocławskich firm, dostarczającej materiały budowlane największym miejscowym spółkom. Niestety pewnego dnia pociągnęły one nas na dno, przez co firma, w której pracowałem splajtowała, a ja zostałem bezrobotny. Wówczas zaproponowano mi stworzenie GCI, ponieważ były środki na tę inwestycję. To był mój pierwszy projekt, w stworzeniu którego pomogła mi Przewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Matusiak. Zanim zostałem kierownikiem placówki, przez 3 miesiące byłem bezrobotny.

NOWa: Czy na przestrzeni tych 10 lat, działalność placówki zmieniła się znacząco?

A.W.: – Z usług GCI do tej pory skorzystało blisko 17 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 1500 to osoby bezrobotne. Zaczęliśmy tworzyć jednostki pozarządowe, wspierać w większym zakresie działalność ZPK, organizować szkolenia, rozpoczęliśmy nie tylko tworzenie projektów, co naukę ich sporządzania. Pomagaliśmy nie tylko ZPK, ale również innym organizacjom pozarządowym pozyskać środki finansowe. To jest pewnego rodzaju ewolucja.

NOWa: Czy mimo tego, że nie jest Pan już kierownikiem GCI, to czy chociażby pośrednio uczestniczy Pan w działalności jednostki?
A.W.: – Jestem prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie, które zostało założone właśnie przez pracowników GCI. Dlatego też pewne rzeczy uzgadniamy i planujemy wspólne projekty.
Na jubileuszu byli obecni goście współpracujący na co dzień z placówką oraz ci, którzy wiążą z nią wspaniałe wspomnienia.
Na jubileuszu byli obecni goście współpracujący na co dzień z placówką oraz ci, którzy wiążą z nią wspaniałe wspomnienia.19
NOWa: Z jaką inicjatywą wychodzi do ludzi GCI? W czym placówka może pomóc?
A.W.: – Po otrzymaniu grantu w wys. 36 600 zł, GCI zostało jedną z 6 komórek organizacyjnych ZPK. Jak już wspomniałem, początkowo udzielaliśmy pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Teraz do obowiązków należy również pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych, realizacja i rozliczanie projektów realizowanych przez ZPK, współpraca z wolontariatem, współorganizacja szkoleń, konferencji, festiwali, przeglądów, konkursów, spektakli, wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy, jak i organizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, oświatowych oraz promocja działań ZPK.
Dzięki GCI, udało się zrealizować wiele projektów inwestycyjnych i kulturalnych.
Zakupienie sprzętu nagłaśniającego, remont i informatyzacja biblioteki, remont i wyposażenie pracowni plastycznej oraz multimedialnej, zakup i montaż fontanny na dużym stawie w parku, zakup kajaków i łodzi oraz 30 komputerów wraz z dostępem do Internetu – to tylko nieliczne sukcesy pracowników Gminnego Centrum Informacji.
Dzisiaj zarząd placówki liczy 4 osoby, którego kierownikiem jest Marta Lewandowska.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here