Walne zgromadzenie UDC

33

Uniwersytet Dorosłego Człowieka zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UDC, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 17 w siedzibie stowarzyszenia w Wiszni Małej na ulicy Szkolnej 1.

W porządku obrad przewidziano między innymi: wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie nowych członków i uzupełnienie składu zarządu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here