Kto ma sprzątać opadające liście?

1423

Na pytanie kto jest zobowiązany do uprzątnięcia z chodnika opadających liści, właściciel posesji z nim sąsiadującej czy służby miejskie, odpowiada Szczepan Gurboda naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzebnicy.

Zagadnienie to reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mówi ona, że właściciel posesji jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (a więc i suchych liści) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Nawet jeżeli drzewo nie rośnie na terenie posesji, to jej właściciel będzie musiał uprzątać liście. W takim przypadku można napisać do burmistrza prośbę o rozpatrzenie możliwości przycięcia takiej rośliny. Rozpatrywane są wszystkie takie prośby, ale same opadające liście nie są powodem do przycinki. Taka decyzja będzie podjęta tylko w przypadku, gdy będzie ona korzystna dla rośliny.

Wyjątek stanowi chodnik na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Wtedy za porządek odpowiadają służby miejskie.

3 KOMENTARZY

  1. Odpowiedź jest niepełna gdyż jeżeli posesję od chodnika oddziela pas zieleni [np. trawnik] to uprzątanie nieczystości należy już do zarządcy, najczęściej gminy lub miasta.

  2. Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;(…); (Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
    Słowem – kluczem jest tutaj „bezpośrednio”. Oznacza to, że jeśli między granicą nieruchomości, a chodnikiem znajduje się jakikolwiek teren (choćby o szerokości 30 cm) nie należący do nieruchomości, to obowiązek oczyszczania chodnika spada na właściciela tych 30 cm lub na gminę. Nie dajcie się wkręcić w sprzątanie chodników za które odpowiedzialna jest gmina.

  3. Jak troche popada to mozna sie zabic na chodniku. Wstyd, zeby takie zaniedbanie zostalo ingorowane przez gmine, wazne ze pan burmistrz ma pozamiatane, zal.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here