Pierwszoklasiści weszli do szkolnej społeczności

199

Od samego rana w holu szkoły zaczęli zbierać się goście, zaproszeni na tę doniosłą uroczystość.Najwięcej było oczywiście rodziców i bliskich pierwszoklasistów, którzy chcieli wspierać swoje pociechy w tym ważnym dniu. Wśród gości była też Agnieszka Wersta, Wójt Zawoni i Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Gminy.

Oczekiwana chwila wreszcie nadeszła i kandydaci na uczniów stanęli przed szkolnym sztandarem. Aby udowodnić, że są godni zaszczytnego miana ucznia, zaprezentowali przygotowany przez siebie (z dużą pomocą wychowawczyń klas) program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki. Zachwycona publiczność gorąco oklaskiwała młodych artystów.

Czytaj na kolejnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here