Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

594

25 września to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day – WMTDay) – akcja edukacyjna, w którą bardzo czynnie zaangażował się Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania -uczenia się matematyki, która miała zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości, a dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Komisja Egzaminacyjna, w skład której weszli uczniowie II klasy gimnazjum, przeprowadziła wśród nauczycieli egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Wybór formy i stopnia trudności zadań był dowolny, co nie znaczyło, że było łatwo.

Akcja prowadzona była również wśród mieszkańców Żmigrodu. Powołane Patrole Egzaminacyjne, w sposób bardzo przyjemny i łatwy dokonywały sprawdzenia „tabliczkowej wiedzy”. Mieszkańcy reagowali różnie: „oj, to było tak dawno”, „mnie możecie zapytać o każdej porze dnia i nocy…”, „nie wiem, czy mi się uda…”

Patrole Egzaminacyjne sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia.
Patrole Egzaminacyjne sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia.

Ogólnie było bardzo zabawnie, mieszkańcy wyrażali zarówno zaskoczenie, jak i zadowolenie, że pozytywnie zdali egzamin ze znajomości „tabliczkowej wiedzy”, uzyskując tytuł MT EXPERT.

Szkoła otrzymała certyfikat, a uczniów rozpierała duma, że akcja przebiegła zgodnie z założeniami. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwała nauczycielka matematyki,  Magdalena Brodala, dla której jasne i oczywiste jest stwierdzenie – matematyką trzeba się bawić, jej tajniki poznawać w sposób inny niż standardowe nauczanie, wówczas uczniowie będą pracować nad rozbudzaniem własnej kreatywności i poszukiwaniem odpowiednich rozwiązań matematycznych problemów.

Magdalena Brodala, nauczyciel matematyki

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here