Limity na gruz już obowiązują

322
Od 1 listopada weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Co to oznacza dla mieszkańców? Wprowadzony został limit 300 kg rocznie, na przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych – czyli czysty gruz, odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów z niewielką ilością gleby, ziemi, minerałów (np. piasku, kamieni) dla każdej nieruchomości zamieszkałej.
Jak czytamy na stronach obornickiego urzędu, wprowadzony limit podyktowany jest potrzebą dalszego procesu uszczelniania systemu oraz ograniczenia przywożenia do PSZOK-u  w Golędzinowie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od firm.
Urzędnicy przypominają również, że Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a jedynie odpady komunalne posegregowane.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here