Kto będzie udzielał darmowych porad prawnych?

350

Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2016 r. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 59 946 zł brutto. Chętni mogą składć swoje oferty do dnia 30 listopada do godz. 12 listownie lub w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Bochenka 6 lub przy ul. Leśnej 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Obywatela w starostwie Powiatowym lub pod numerem telefonu 71 387 95 10.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here