I ty możesz zostać policjantem!

278

Praca w policji jest dla obywateli polskich, którzy mają nieposzlakowaną opinię, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dwa razy okradli warsztatKandydatem do pracy w policji może być osoba korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, która gotowa jest się podporządkować.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy. Dodajmy, że do pracy mogą się zgłaszać zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Wraz z podaniem o przyjęcie należy złożyć jeszcze inne dokumenty (dokładny wykaz znajduje się między innymi na stronie www.trzebnica.policja.gov.pl).

Święto policji

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33 lub w siedzibie  Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy ul. ks. Bochenka 8, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

Co ważne, rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, co oznacza, że dokumenty można składać w dowolnym terminie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy  informacje dodatkowe można uzyskać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia: pod numerem telefonu 71 388 8209.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here