Certyfikat Zielonej Flagi dla PZS Nr 2 w Trzebnicy

373

PZS Nr 2 od wielu lat podejmuje działania proekologiczne. Tegoroczny certyfikat Kapituła przyznała im już po raz trzeci. W ramach tych działań uczniowie szkoły biorą udział w konkursach, projektach i akcjach ekologicznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Podejmowanych jest również szereg działań praktycznych. Szkoła przystąpiła do akcji „Stań Po Zielonej Stronie Mocy” i współpracuje z firmą Slam Poland.

Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka Agnieszka Nurek: – Działania naszej szkoły na rzecz zrównoważonego rozwoju są bardzo szerokie. W tym roku nasza działalność skupiła się głównie na zagadnieniach: „Żyj zdrowo – lokalnie i odpowiedzialnie” oraz na ograniczeniu odpadów. Odnieśliśmy kolejny sukces – mówi koordynatorka.
W ramach projektu szkoła podejmuje również działania na rzecz ochrony klimatu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here