Śmieci odbierane osobno. Żeby nie mieszać.

899

Przypomnijmy, że od początku października obowiązuje nowy harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych i segregowanych. Dzieje się tak dlatego, że gmina wyłoniła nowego wykonawcę usługi – zbiórki i zagospodarowania odpadów – a zostało nim konsorcjum WPO Alba i Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śl. (Do tej pory odpady zmieszane zbierało ZGK, a segregowane żmigrodzki Lech – Met).

Zmiana nie spodobała się niektórym mieszkańcom.

Poprzedni grafik był jasny. Teraz jednego dnia mam wystawiać plastiki, innego śmieci zmieszane, a jeszcze innego papier i szkło. Czy nie można przejechać za jednym razem i zabrać wszystkich śmieci? Przecież i tak są popakowane w worki odpowiednich kolorów. A tak, mieszkańcy muszą z kartką w ręku pilnować kiedy jakie worki wynosić. Czy takie kilkukrotne przejeżdżanie tej samej trasy nie podnosi dodatkowo kosztów? – zastanawia się pan Andrzej.

Ponieważ kontakt z firmą WPO Alba jest bardzo utrudniony skontaktowaliśmy się z Radosławem Kowalikiem, prezesem ZGK, członka konsorcjum.

Wykonujemy usługi według określonych przez Gminę zasad. Nie mamy wpływu na to jak śmieci segregowane są odbierane – powiedział Radosław Kowalik i skierował nas do Urzędu Miejskiego.

Leszek Pawlak, sekretarz obornickiego urzędy tłumaczy natomiast, że odpady są odbierane zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, (który zatwierdziła Rada Miejska), a który przewiduje, że tworzywa sztuczne będą odbierane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a papier i szkło nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozliczenie wykonawcy odbywa się na podstawie ilości zebranych ton poszczególnych frakcji ważonych na legalizowanej wadze w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.Koszt zbiórki i zagospodarowania poszczególnych odpadów selektywne zebranych różni się, dlatego cena za tonę danego odpadu jest inna. Gmina wprowadzając zbiórkę odpadów w różnych terminach zapobiega ich mieszaniu. Pozwala to kontrolować wykonawcę zbiórki – ważenie odpadów usprawnia to rozliczanie ilości odebranych śmieci – tłumaczy Leszek Pawlak i dodaje, że taki sam podział funkcjonował, kiedy od lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku śmieci odbierało konsorcjum. – Do 31 września tego roku śmieci odbierało ZGK, a podwykonawcą była firma Lech-Met, która przejmowała śmieci segregowane i rozliczała się na zasadzie ryczałtu, niezależnie od ilości śmieci.

Tak więc wprowadzenie różnych terminów zbiórki odpadów segregowanych ma przede wszystkim „uszczelnić system” i ułatwić rozliczenie z wykonawcą. A mieszkańcy… no cóż muszą wystawiać worki ze śmieciami zgodnie z harmonogramem lub notatkami.

 

1 KOMENTARZ

  1. Jak zwykle wygoda wykonawcy i urzędników stoi ponad mieszkańcami!
    Wystarczy żeby wykonawca by zobowiązany posiadać samochód z 3 odrębnymi pojemnikami/kontenerami które byłyby oddzielnie ważone. Tylko po co ułatwiać życie mieszkańcom. Może pan Pawlak by zrozumiał, że płacąc na jego pensję podatki, wnosząc opłatę za odbiór odpadów mamy prawo wymagać pewnego standardu świadczonych usług!!!

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here