Prawie milion w kanały z deszczówką

36

Jak informuje UM w Żmigrodzie, Gmina  podpisała umowę pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej.

Jak czytamy, „inwestycja, która została już wykonana ma za zadanie odwodnienie dróg oraz umożliwienie przy okazji odprowadzenia wód deszczowych z dachów kilku budynków ( np. szkoła podstawowa, remiza OSP). Projektowany kanał deszczowy włączony został do odbiornika – rowu melioracyjnego, który wpływa do rzeki Masłówka. Wody opadowe zanim trafią do rowu zostaną podczyszczone poprzez zamontowany osadnik i separator”.

Wartość zadania to ponad: 916 tys.zł z czego dotacja z WFOŚiGW to 186 tys. zł, a pożyczka to również 186 tys. zł

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here