70 lat minęło…

682

Jubileusz to okazja do wielu wzruszających spotkań. W chwili obecnej,  jest to jedna z 5 szkół podstawowych na terenie gminy Żmigród, posiadająca nowoczesny budynek z halą sportową i kompleksem boisk, do obwodu której należą miejscowości: Korzeńsko, Borek, Chodlewo, Dębno, Garbce, Laskowa i  Przywsie.

 Uroczystości jubileuszowe szkoły rozpoczęto mszą św. w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Korzeńsku koncelebrowaną przez 4 księży: proboszcza parafii – ks. Ryszarda Ziółka, byłych proboszczów: ks. Mariana Mądrego i ks. Zdzisława Plutę oraz absolwenta szkoły – ks. Jarosława Filipiaka,  w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.  Po mszy św. złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach byłych nauczycieli: Gabrieli i Władysława Kowalskich, Zofii Szymkowiak, Zofii Kopczackiej i Zofii Łukowiak.

Przemarsz z kościoła do szkoły uświetniła Orkiestra Dęta z Miejskiej Górki. Z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły, w obecności wszystkich zgromadzonych przed budynkiem szkoły,  dokonano odsłonięcia nowej tablicy pamiątkowej (pierwsza tablica upamiętnia obchody 60-lecia szkoły).  Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Odśpiewaniem hymnu państwowego przy asyście pocztu sztandarowego rozpoczęła się  jubileuszowa akademia, którą prowadziła Lidia Ratajczyk, nauczycielka szkoły. Zgromadziła ona nie tylko obecnych uczniów i nauczycieli, ale także wielu absolwentów, byłych nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, sponsorów i zaproszonych gości.

Uroczystego powitania zebranych dokonał w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Mirosław Motwicki. Wśród 60 gości, którzy przyjęli zaproszenie  znaleźli się m.in: Jerzy Więcławski, dyrektor wydziału edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Małgorzata Matusiak, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu(jednocześnie przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego), starosta trzebnicki – Waldemar Wysocki, burmistrz Żmigrodu –  Robert Lewandowski, wiceburmistrz – Zdzisław Średniawski, skarbnik – Anna Dobrowolska, przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie – Jan Czyżowicz, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy instytucji powiatowych i gminnych, byli nauczyciele, absolwenci, księża,  sponsorzy, olimpijczycy i radni powiatu i gminy.

Wiele ciepłych słów pod adresem Jubilatki i społeczności szkolnej wyraził w swoim wystąpieniu burmistrz Robert Lewandowski, życząc wytrwałości i dalszych sukcesów.

Powiedziano kiedyś, ze szkoła nauczycielem stoi, dlatego byłym nauczycielom, którzy przybyli na uroczystość dyrektor Szkoły wraz z Gabrielą Maziarz wręczyli Dyplomy Honorowego Nauczyciela SP w Korzeńsku. Otrzymali je: Bogusław Kowalski, Krystyna Kowalska, Kazimiera Barteczka, Ewa Końska, Wanda Nowak, Janina Wasilewska, Maria Jach, Elżbieta Kolańczyk, Elżbieta Czerwińska-Tracichleb, Jadwiga Syrko-Bolaczek, Agnieszka Siuda, Edyta Cłapka, Joanna Smolan, Mirosław Jakubowski, ks. Marian Madry, ks. Zdzisław Pluta.

Wielkie wzruszenie wśród zgromadzonych wywołało uhonorowanie jednego z pierwszych absolwentów szkoły (absolwent z roku szkolnego  1949/1950) – Jana Rudnickiego, który otrzymał Dyplom Honorowego Absolwenta SP w Korzeńsku.

Historię 70 lat szkoły przedstawili uczniowie w specjalnie przygotowanym programie artystycznym  „Szkolnym Teleexpressie”, który zwieńczył „Teleexpress Extra” – pasowanie na pierwszaka uczniów klasy I. W bogatym programie słowno-muzycznym nie zabrakło występu przedszkolaków Bardzo serdecznie widownia powitała najmłodszych artystów w układzie tanecznym. Program artystyczny uczniów zakończyło ślubowanie pierwszoklasistów.

Na ręce dyrektora spłynęły kolejne życzenia, gratulacje, prezenty i kwiaty. Po życzeniach sołtysa wsi Korzeńsko głos zabrał były dyrektor szkoły – Bogusław Kowalski. W swoim przemówieniu nawiązał do historii i wartości które pielęgnowała zawsze SP w Korzeńsku. W imieniu rady rodziców głos zabrała Edyta Cłapka – absolwentka, była nauczycielka, obecnie rodzic ucznia klasy I. Pod adresem szkoły i nauczycieli skierowała bardzo wiele ciepłych i wzruszających słów. W dalszej kolejności głos zabrali: starosta trzebnicki: Waldemar Wysocki oraz dyrektor wydziału edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – Jerzy Więcławski. Ostatnie oficjalne życzenia złożyła liczna  grupa olimpijczyków i sportowców:Danuta Bukowska-Milej, Halina Wojno, Mirosław Rzepkowski, Dariusz Wolny, Mariusz Jędra, Jan Cych, Mieczysław Łopatka, Jacek Jaracz.

Dyrektor Szkoły z okazji jubileuszu i zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej podziękował nauczycielom, wręczając im Nagrody Dyrektora Szkoły. Słowa uznania skierował także do  sponsorów szkoły. Za  bezinteresowną pomoc i wielokrotnie okazywaną ofiarność podziękowania otrzymali: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, radni Rady Miejskiej w Żmigrodzie, Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, Firma Geodezyjna „ARGEO”s.c.  ze Żmigrodu, Koło Łowieckie „Łowiec”. Odśpiewanie hymnu szkolnego i krótki koncert orkiestry dętej zakończył  jubileuszową akademię.

Następnie przybyłych gości i absolwentów zaproszono na poczęstunek oraz  zwiedzanie szkoły. Przygotowano  szereg wystaw okolicznościowych: wystawę historycznych  zdjęć ” Szkoło! Szkoło! Gdy Cię wspominam…”, prezentację multimedialną „Historia szkoły”, wystawę sprzętu szkolnego „Dawna i obecna izba szkolna”, wystawę fotograficzną „Najnowsza historia sportu szkolnego”, wystawę literacką „Wspomnienia absolwentów, wystawę prac plastycznych uczniów  „Ja i moja szkoła”, wystawę trofeów sportowych. Na stoisku Samorządu Uczniowskiego można było zaopatrzyć się w okolicznościową plakietkę oraz specjalne wydanie gazetki szkolnej „Spod Ławki”

Z okazji Jubileuszu szkoły została wydana monografia  „70 lat Szkoły Podstawowej w Korzeńsku”, opracowana przez nauczycieli: Marcina Stochaja i Gabrielę Maziarz.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia SP w Korzeńsku serdecznie dziękuje: nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, absolwentom szkoły za zaangażowanie finansowe i rzeczowe w przygotowanie uroczystości jubileuszowych.

Gabriela Maziarz

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here