Gmina Trzebnica coraz bardziej zadłużona

79

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych na ostatniej sesji w Trzebnicy były zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Radni zaplanowali na następne lata wiele nowych inwestycji, między innymi: iluminację budynku GCKiS, nagłośnienie parku przy szkole muzycznej, budowę wiaty przystankowej w Głuchowie Górnym i Droszowie, budowę świetlic w Ligocie, Księginicach, Nowym Dworze i Kuźniczysku, termomodernizację przedszkola nr 1 i gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, szkół w Kuźniczysku i w Ujeźdźcu Wielkim. Więcej pieniędzy przeznaczono na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy oraz na przebudowę i wyposażenie GCKiS – kosztem remontów dróg gminnych i żłobków.

Gmina się intensywnie rozwija a inwestycje z pewnością są potrzebne. Nie ma jednak nic za darmo, inwestycje kosztują, a gmina już jest mocno zadłużona. W pierwszym półroczu 2015 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości ponad 7,2 mln zł. We wrześniu jest to już kwota ponad 10 mln zł.

Według danych z czerwca bieżącego roku zadłużenie gminy wynosiło ponad 47,5 mln zł, z czego kwota 46,5 mln zł to wyemitowane obligacje. Tymczasem radni zdecydowali, że gmina wyemituje kolejne obligacje komunalne na kwotę 2,5 mln zł, powiększając tym samym zadłużenie. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacją i wyposażeniem GCKiS, przebudowy ulicy Teatralnej w Trzebnicy, wykonanej w zeszłym roku i przebudowy ulicy Łabędziej w Księginicach.

Czy warto kosztem powiększających się zobowiązań robić nagłośnienie parku, iluminację GCKiS czy projekt aranżacji wnętrza galerii sztuki w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy? Nad tym pytaniem powinni zastanowić się mieszkańcy gminy, którzy prędzej czy później poniosą koszty tych inwestycji choćby w wyższych podatkach czy opłatach lokalnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here