Zakończono drugi etap remontu dachu

92
Wojewódzki Konserwator Zabytków bez zastrzeżeń dokonał odbioru przeprowadzonych prac remontowych.

Pod koniec sierpnia bieżącego roku, Wojewódzki Konserwator Zabytków odebrał bez zastrzeżeń przeprowadzone prace. Był to już drugi etap inwestycji, który polegał na remoncie dachu nad nawą główną i nawami bocznymi oraz daszków nad wejściami bocznymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 567 505,47 zł. – mówi  inspektor.

Remont dachu został zrefundowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (200 000,00 zł), Gminę Żmigród (100 000,00 zł), Fundację „Polska Miedź” (50 000,00 zł), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (40 000,00 zł) oraz parafian i lokalnych sponsorów.

Nowy dach wygląda imponująco.
Nowy dach wygląda imponująco.

Jak informuje Paweł Pilarski – W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ostatniego – III etapu remontu dachu, którego realizacja zaplanowana jest na rok 2016. Dodaje również, że oczywistym, a zarazem głównym problemem są finanse. Jak zapewnia inspektor, parafia będzie apelować o środki finansowe na realizację projektu do wszystkich możliwych instytucji.

Dodajmy, że oprócz wcześniej wymienionych prac remontowych, dokonano także renowacji oraz zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dachu, zastąpiono stare rynny i piorunochrony nowymi, doprowadzono do czystości i zabezpieczono ceglane gzymsy, odmalowano ściany kościoła, wnęki okien oraz odrestaurowano i zabezpieczono witraże w górnej części kościoła. Wszystko to zostało wykonane w ramach projektu remontu żmigrodzkiego Kościoła p.w. Trójcy Świętej.

DS

1 KOMENTARZ

  1. A nic nie ma na temat wyburzenia starych garaży, ogrodzenia i postawienia nowych w obrębie plebanii. Czy ta druga inwestycja to opłacana jest z własnej kieszeni naszych wątłej budowy duszpasterzy. Chyba redaktor słabo się przygotował, albo celowo pominął tak nisko budżetową kwestię.
    Jak można wątpić w jego bezstronność.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here