Na czwartek planowana jest sesja RM w Obornikach Śl.

267
Wszyscy radni glosowali za odznaczeniem Ireny Kowalskiej.

Na czwartek, na godz. 17 zwołano sesję Rady Miejskiej. Posiedzenie odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:
I. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje burmistrza.
– wręczenie nagrody Zespołowi „MALWY” z okazji 50.lecia działalności:
IV. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
V. Podjęcie uchwał:
1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2. W sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016 – 2022.
3. W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Oborniki Śląskie”.
4. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Oborniki Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5. W sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji „W Pełni Sprawni” na działania Burmistrza Obornik Śląskich.
VI. Informacje Przewodniczącej Rady.
VII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here