Stypendia szkolne w Gminie Żmigród

196

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza konieczność przedłożenia faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Warto również dodać, że faktury zarówno z lipca jak i sierpnia, będą rozpatrzone pozytywnie tylko wtedy, gdy będą one dotyczyły podręczników oraz przyborów szkolnych.

Jak informuje GOPS na swojej stronie internetowej – w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie może być złożony po upływie wyznaczonego terminu.

Ważna uwaga, aby wniosek został przyjęty przez placówkę, miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, nie może przekraczać kwoty 456 zł/os. Od 1 października br., będzie to 514 zł/os. w rodzinie.

Na pomoc, mogą liczyć również słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych czy kolegiów pracowników służb społecznych. W tym przypadku czas składania wniosków przedłużony jest do 15 października.

Warto jednak dodać, że o zapomogę można starać się do czasu zakończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami przyjmowane są od poniedziałku do piątku w sekretariacie (w pokoju nr 12), odpowiednio w godzinach 7.30 – 15.30, a w środy do godz. 16.30.

 Więcej informacji na stronie
www.gops-zmigrod.pl,
w zakładce Struktura organizacyjna: Stypendia i zasiłki szkolne.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here