Czy „komitet rodzicielski” jest obowiązkowy?

9436

Obowiązująca ustawa o systemie oświaty mówi, że „w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł”.

Nie ma więc żadnej podstawy prawnej, aby szkoła (lub przedszkole) żądała od rodziców obowiązkowej wpłaty.

Wpłata określonej sumy pieniędzy na konto placówki oświatowej jest uzależniona wyłącznie od dobrej woli rodziców.

Co za tym idzie szkoły nie mają prawa żądać od rodziców wyjaśnienia na piśmie, dlaczego nie opłacili tej wkładki. Żądanie jakichkolwiek oświadczeń na piśmie w sprawie składki na radę rodziców jest działaniem bezprawnym. Jakiekolwiek represje w stosunku do dziecka, którego rodzic nie opłacił tej składki jest nie tylko bezprawne, jest również niemoralne w stosunku do ucznia.

To prawda, że pieniądze z „komitetu rodzicielskiego” bardzo się szkołom przydają.

Rodzice nie powinni być jednak oszukiwani, a dzieci w jakikolwiek sposób dyskryminowane. Na początku roku szkolnego warto się zainteresować, na co te pieniądze będą spożytkowane. Warto więc poprosić skarbnika rady rodziców o informacje. W czerwcu poprośmy również o sprawozdanie z wydatkowania tego funduszu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here